CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDAMUÍÑO DE MAREAS DE POL
[ORTIGUEIRA]

Datado na primeira década do século XX e situado na ría de Ortigueira, o Muíño de mareas de Pol foi o derradeiro en construirse en Galicia. Estas infraestruturas eran de gran utilidade durante os meses estivais, xa que descendía o caudal das correntes fluviais e os muíños de ríio incluso cesaban na súa actividade. Os de mar dependían da pleamar para traballar, pero podíano facer durante todo o ano. Con estruturas rectangulares, cubertas a dúas augas, no interior albergábanse varias moas. No exterior completábase a infraestrutura cunha presa na que almacenar a auga durante a pleamar para despois canalizala para aproveitas a súa enerxía. Este muíño adicouse á fabricación de fariñas de trigo e millo.