︎SUSANA GONZÁLEZ [CONSULTARTE] ︎︎︎ DIRECCIÓN DE PROXECTO ︎ INMA GENDE [CONSULTARTE] ︎︎︎ COORDINACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS, HUMÁNS, DOCUMENTACIÓN E CONTIDOS.︎CARLOS QUINTÁNS ︎︎︎ COORDINACIÓN CIENTÍFICA.︎DAVID GARCÍA-LOUZAO ︎︎︎ FOTOGRAFÍA, COMPOSICIÓNS 3D E TOMA DE DATOS.︎MUV–FMJJ MUSEO VIRTUAL FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ︎︎︎ HOSPEDADOR, COLABORADOR E DIFUSOR DO PROXECTO.︎NOVAGARDA ︎︎︎ DESEÑO E CONCEPTO VISUAL. ︎ARQUITECTURA LÍMITE [01]. CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS NO BORDO LITORAL / A CORUÑA [PROV.] / 2021