CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDASECADOIRO DE CONGROS
[MUXÍA]

Muxía conta cos dous únicos secadoiros de congros que quedan na Península Ibérica, onde se continúa a traballar de xeito artesanal. Esta técnica de conservación do peixe ao natural levábase a cabo principalmente antes da implantación xeralizada das conservas herméticas. A ubicación na beira do mar destas instalacións é fundamental para propiciar o secado, onde o sol e o vento fan o seu traballo. A estrutura da instalación é sinxela, consistindo nunha armazón de madeira de planta rectangular conformado por varas horizontais e verticais das que se pendura o peixe limpo e aberto para a súa deshidratación.