CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDAESTALEIRO DE AGUIÑO
[RIBEIRA]

Fundado en 1970, este estaleiro foi dos primeiros en instalar carro varadoiro para levar a cabo as súas actividades, entre as que se atopan o pintado de embarcacións, a construción de túneles de conxelación e neveiras, o servizo de caldirería, as reparacións de carpintería de ribeira e a restauración de embarcacións antigas. Situado entre a praia do Robalo e o porto de Aguiño, nunha enseada protexida grazas á presenza de tres diques de abrigo, a nave cuberta, que alberga almacén e taller, complétase coa rampa con carrís para varar as embarcacións de maiores dimensións.