CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDACONTRUCIÓN DE BATEAS EN TRIÑÁNS
[BOIRO]

As bateas, adicadas ao cultivo de bivalvos, principalmente do mexilón, dispóñense fronte á costa en agrupacións chamadas polígonos. Destas plataformas reticulares que flotan sobre a superficie penduran cara a profundidade do mar as maromas nas que se crían os moluscos. O entramado faise con madeira de eucalipto en estaleiros de xeito artesanal desde mediados do século XX, xa que antes cultivábanse nos areais, ao igual que se segue facendo coas ameixas ou os berberechos. Desde os barcos bateeiros complétanse as labores de faena.