CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDASALGADEIRA DE QUILMAS
[CARNOTA]

O porto de Quilmas conserva vestixios dunha antiga salgadeira, actividade moi relevante tamén noutros enclaves do Concello de Carnota, como O Pindo e Portocubelo. Na contorna da praia de Quilmas documentáronse ata cinco instalacións deste tipo, das que hoxe quedan en pé parte dos muros da que foi construida no primeiro terzo do século XIX. Este tipo de factorías tiñan un uso estacional, segundo os períodos de marisqueo e as mareas de pesca. Esta industria evolucionou desde adicarse nun comezo ao salgado de peixe, principalmente sardiña, á produción de conservas nos anos centrais do pasado século, pouco antes de pechar. O conxunto arquitectónico compoñíase dun almacén de salga, con lagares para os peixes e a parte do prensado; dun obradoiro de carpintería e outro para gardar o sal; así como de depósitos para gardar a graxa extraída do peixe e unha vivenda para o encargado da fábrica.