CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDACASETA DE PESCADORES DE CALDEBARCOS
[CARNOTA]

As casetas de pescadores levantáronse como almacéns de instrumentos de pesca e das embarcacións, ao tempo que tamén se usaron como pequenas factorías nas que se se impermeabilizaban as redes cocéndoas en caldeiras de encascar con resina da casca das árbores. Estas construcións servían de apoio ás salgadeiras que había por toda a costa galega. No caso de Carnota, edificáronse en pedra, o que facilitou a súa permanencia ata hoxe. O conxunto de Caldebarcos componse de casetas individuais ou adosadas, de entre 30 e 35 metros cadrados, de aparello de pedra labrada e cuberta a unha ou dúas augas. Algunhas conservan a súa función orixinal, outras consérvanse como exemplos patrimoniais e outras rehabilitáronse como hospedaxes turísticos.