CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDASALGADERIA DE CAMELLE
[CAMARIÑAS]

Especializada no tratamento da sardiña e o congro, esta salgadeira data de finais do século XIX, época na que varios empresarios cataláns se asentaron na costa galega para modernizar os procesos de produción de salgado e conserva. O seu funcionamento cesou no segundo terzo da centuria pasada. De planta baixa e rectangular, a través das imaxes apreciamos os tres espazos destinados ás distintas fases do proceso de salgado, destacando os lagares onde se almacenaba o peixe. A situación no bordo do litoral facilitaba a descarga da pesca.